Park21, Recreatie & Leisure

Over PARK21

PARK21 is een plek waar stad en land elkaar ontmoeten. Met een oppervlak van maar liefst 1.000 hectare, wordt PARK21 hét groene, recreatieve centrum van Haarlemmermeer en een aantrekkelijke bestemming in de regio. Bedoeld voor vertier en vermaak maar ook voor rust en ontspanning.

Het nieuwe park zorgt voor een aanbod dat er nog niet is. Naast de rust van het Groene Hart, de ruigte van de duinen en de weidsheid van Waterland: de ontdekking van de polder.

PARK21 vertelt het verhaal van de polder, van Holland. Hierbij staat de cultuur en het Hollandse landschap centraal. De basis voor PARK21 is het polderland met de kenmerkende lange rechte bomenrijen en de boerenerven. In het westelijk deel komt het parkhart; een recreatieplas met horeca. Op open plekken in het park komt ruimte voor sport en spel. In het oostelijk deel, rond het spoor en direct bereikbaar vanaf de A4, is er ruimte voor grootschalige recreatie. Hier wordt straks het verhaal van Holland verteld door middel van onder meer attracties. Ook is er ruimte voor een evenemententerrein.

Download hier de plattegrond.

We ontwikkelen het park niet alleen, maar doen dit samen met inwoners, bedrijven, boeren en investeerders. Op deze manier werken we samen aan een uniek park voor iedereen. Het is de bedoeling dat partijen zelf met plannen komen en deze vervolgens ook gaan uitvoeren. De gemeente geeft hierbij regels mee en zorgt voor een goede begeleiding. Hierdoor is niet precies aan te geven hoe het park eruit komt te zien en hoe lang de ontwikkeling gaat duren.

PARK21 is nog volop in ontwikkeling en je kunt er nu van alles beleven!

Bestemmingsplan

In 2011 is het Masterplan PARK21 vastgesteld. Dit Masterplan is de basis voor de ontwikkelingen in PARK21. Hierin staan op hoofdlijnen de doelen en hoofdelementen van het park. Er staat dus niet precies in hoe PARK21 eruit komt te zien. In 2016 is het Masterplan opnieuw tegen het licht gehouden. Er is nu duidelijker omschreven dat PARK21 een ‘kavelgewijze ontwikkeling’ is. Dit houdt in dat PARK21 stukje voor stukje per kavel of gebied wordt ontwikkeld. Partijen kunnen zelf met plannen komen en deze vervolgens ook gaan uitvoeren. De gemeente zet zich in om ontwikkelingen mogelijk te maken. We kijken met eigenaren, ontwikkelaars, investeerders en initiatiefnemers per kavel hoe de ontwikkeling gestart kan worden. Hierdoor is het niet zeker welke kavel op welk moment wordt ontwikkeld.

Een bestemmingplan en milieueffectrapport

Om de doelen in het Masterplan mogelijk te maken, maakt de gemeente een bestemmingsplan. Voor een groot gebied, zoals PARK21, moeten ook de milieueffecten van de ontwikkelingen onderzocht en beschreven worden. Dit gebeurt in een milieueffectrapport (MER).

De eerste stap is gezet

De eerste stap in een MER-procedure is de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin worden de onderzoekkaders met de bijbehorende vraagstelling beschreven. Wat gaan we verder onderzoeken en welk detailniveau houden we aan. In de NRD staan geen antwoorden, er wordt alleen beschreven welke dingen er worden onderzocht en wat de onderzoekvragen zijn. Alle antwoorden worden in het MER uitgewerkt. Het NRD is inmiddels vastgesteld door de Raad.

En dan, onderzoeken!

Na de vaststelling van de NRD volgt de MER. Hierin worden de onderzoeken uitgevoerd en antwoord gegeven op de vragen die in de NRD zijn gesteld. De uitkomsten van de onderzoeken worden beschreven in een (concept) MER.

Tegelijk met het maken van de MER wordt het voorontwerp bestemmingsplan gemaakt. Deze (concept) MER wordt samen met het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd, nadat deze is goedgekeurd door het college. De Commissie voor de MER wordt hierbij om advies gevraagd. Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen zienswijzen indienen. De gemeente beantwoordt deze adviezen en zienswijzen. Het definitieve bestemmingsplan en MER worden door college en raad vastgesteld.

Planning

De MER is eind 2018 gereed. Naar aanleiding van de MER worden er keuzes gemaakt. Deze keuzes worden verwerkt in het bestemmingsplan. Het voorontwerp bestemmingsplan is daarom in het begin van het tweede kwartaal 2019 gereed.

Deelgebied 1

Het eerste ‘Deelgebied’ is in 2015 opgeleverd.Hier vindt u het sportcomplex van de ‘Hoofddorp Pioniers’, de Hoofddorpse honk- en softbalclub.
Het complex is geschikt voor wedstrijden van de Amerikaanse honkbalcompetitie: de Major League Baseball.
Ook de manege en het tuincentrum vindt u in dit eerste deelgebied. Verschillende wandel-, fiets- en ruiterpaden slingeren door het groene gebied.
Deze paden brengen u bij verschillende onderdelen in het park. Zo vindt u hier speeltuin Kleiland. Kinderen kunnen hier eindeloos spelen. Kinderen van openbare basisschool
De Zwanebloem bedachten de speeltoestellen en deze hebben allemaal te maken met de geschiedenis van Haarlemmermeer.
Zo beelden de speeltoestellen het Cruquiusgemaal, een vliegtuig en de drooglegging uit.
.
.
Naast Kleiland ligt het bijenpaleis. De lokale imkervereniging zorgt hiermee dat de bijen een heerlijke plek hebben om te leven.In 2017 opende de biologische moestuin PARK21 haar deuren. Mensen die graag tuinieren halen hier hun hart op. Na het huren van een tuintje kunt u vervolgens eigen groente, kruiden en fruit verbouwen. Interesse in zo’n leuk moestuintje?
.
.
Iets verderop ligt Klimpark21. In dit klimpark kunt u op verschillende hoogtes klimmen. Een echte uitdaging voor jong en oud. Daarnaast is het mogelijk om te skateboarden met elektrische boarden.
.
Het klimpark is niet aangesloten op het elektriciteit netwerk en het riool. Stroom wordt zelf opgewekt.Alle informatie, prijzen en openingstijden kunt u vinden op de website van Klimpark21.

Nieuws over Deelgebied 1